تبلیغات
مصیبت امروز - عوامل ایجاد اعتیاد
مصیبت امروز

(مصرف مواد مخدر یعنی به گل نشستن کشتی زندگی زیبایتان)

(1) عوامل اجتماعی مؤثر در ایجاد اعتیاد

با توجه به شناختی که در مورد اعتیاد به عنوان یک بیماری اجتماعی داریم ، می توان گفت اعتیاد عبارت از مسمومیت فرض است که برای فرد و جامعه مضر است . بنابراین ، ابتدا باید به علت و چگونگی گرایش به اعتیاد توجه کرد و آن را به عنوان یک مشکل اجتماعی که از شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی ناشی می شود مورد توجه قرار داد . در زیر به علت هایی از گرایش و ایجاد اعتیاد اشاره می کنیم :

(1 عوامل فردی :

معمولا مصرف دارو و تاثیر آن بر روی سلسله اعصاب معتادان به دو صورت متفاوت تاثیر می گذارد :

الف ) اگر مصرف دارو برای انسان مثبت باشد ، یعنی شخصی از مصرف دارو احساس لذت جسمی وروحی ببرد برای کسب لذت مجدد سعی می کند روزهای دیگر به هر طریق و از هر راه مقداری مواد مخدر به دست آورد تا مصرف کند و یا اگر نخستین باری که مواد مصرف نموده است مثلا در یک میهمانی مجلل و خاطره انگیز بوده وبا مصرف دارو توانسته است خود را به لذت جسمی و روحی برساند ، سعی می کند در مجالس میهمانی دیگر شرکت کند تا همان خاطرات خوش برایش زنده شود . متاسفانه بایدبه این واقعیت تلخ اعتراف کرد که افراد واسطه و تولیدکنندگان از طریق بر پا کردن مجالس میهمانی به اصطلاح دوستانه سعی می کنند هر بار عده ی بیشتری از جوانان  بی تجربه و ناآگاه را در میهمانی های ساختگی خود دعوت نمایند تا بتوانند به عنوان شکارچیان ماهر طعمه های جالبی برای خود دست و پا کنند و اغلب شکارچیان آن ها جوانان خوش قیافه و خوش برخورد اند که از دو جنس مخالف برای جلب نظر دو گروه جنسی متفاوت انتخاب می شوند ، چون هر کس پس از چند بار مصرف معتاد شده و برای درمان به دارو گرایش پیدا می کند .

ب) اگر واکنش منفی باشد ممکن است با مصرف اولین بار حالش به هم خورده و دیگر به قصد تجربه مجدد نیفتد و هیچ وقت به دنبالش نرود . متاسفانه این گونه افراد با این ویژگی های جسمی خیلی کم اند .

 2 کنجکاوی :

عده ای که در مجالس دوستانه و یا در مجالس میهمانی که از این گونه مواد مخدر مصرف می کنند حضور دارند و مصرف دیگران حس کنجکاوی آنان را تحریک نموده و تصمیم به تجربه می گیرند و متاسفانه پاداش اولین مصرف در اغلب مردم مثبت است و همین کنجکاوی کم کم آنان را به مصرف دارو معتاد می کند .

3 ـ تمتع :

چون پس از مصرف دارو احساس لذت و شعف و حالت های شادی بخش به فرد دست می دهد که در مواقع عادی چنین حالت هایی برایش پیش نمی آید ، بنابراین سعی می کند هر طور شده روز دیگر نیز برای کسب چنین حالتی خود را به دارو برساند و پس از چند بار مصرف مکرر ، شخص معتاد می گردد .

4 ـ مسائل و مشکلات روانی و فردی :

علت دیگری برای کشش به طرف دارو هست که افراد فکر می کنند با مصرف دارو گرفتاری های فردی آنان به دست فراموشی سپرده می شود و چون دارو اثر تخدیری دارد ، اغلب تا مدتی آنان را نسبت به مسائل و مشکلات بی تفاوت می کند و همین فرار از زیر بار مشکلات فردی ، عامل عمده ای برای کشش به طرف مواد مخدر است .

 (2) عوامل خانوادگی :

1 ـ زمینه های خانوادگی :

متاسفانه اغلب افرادی که در خانوداه های معتاد متولد می شوند و پرورش می یابند تکرار مصرف اعضای خانواده برایشان عادی شده و ترس از تجربه به مصرف از آنان دور می شود . چون بین اعتیاد پدر و فرزند از لحاظ ژنتیک رابطه ای مستقیم وجود ندارد بلکه عمل مصرف پدر برای فرزندان عادی می شود ، ولی اگر مادری در دوران بارداری معتاد باشد فرزندش معتاد متولد می شود که البته قابل علاج است ولی آن چه از نظر ما قابل اهمیت است این است که واکنش های اجتماعی افراد خانواده معتاد بر اثر تکرار تثبیت شده و برای دیگر اعضای خانواده عادی می گردد و عادی شدن مصرف دارو به سهولت گرایش به مصرف دیگر اعضای خانواده کمک می کند . البته نباید فراموش کرد که گاه مصرف والدین در فرزندان تاثیر منفی می گذارد و ممکن است آنان را برای همیشه از مصرف داروی مخدر بیزار و گریزان کند .

 

2 ـ فقر مادی خانواده :

با کمال تاسف دیده شده که بیشترین معتادان هر جامعه را افراد فقیر تشکیل می دهند ، مثلا افرادی که در محله های شلوغ و پرجمعیت شهرهای صنعتی و تجاری زندگی می کنند بیشترین درصد معتادان شهر نیویورک هستند . البته نمی توان گفت بین فقر و اعتیاد رابطه ی مستقیم وجود دارد چون در هر جامعه عده ی زیادی از مردم فقیرند ولی معتاد نیستند . علت هایی که این افراد را به این راه می کشاند یکی محرومیت های ناشی از فقر است که تنها راه فرار از این ناراحتی ها را مصرف مواد مخدر می دانند . عامل دیگر این که تولیدکنندگان سعی می کنند عوامل توزیع را از این گونه افراد انتخاب کنند ،‌چون اولا به علت فقر ، تخصص و حرفه ای ندارند و در نتیجه بازارکارشان بی رونق است . عوامل تولید سعی می کنند اول آنان را معتاد کنند و بعد از آنان برای فروش مواد مخدر استفاده نمایند ،‌چون کاری است بدون زحمت با درآمد نسبتا خوب و در عین حال به تخصص هم نیاز ندارد و بعد از مدتی فروش و توزیع فرد را به ثروت عظیمی می رساند . برای شناخت ناشی از فقر آموزشی که خود از فقر خانوادگی ناشی می شود علت دیگری برای کشش در این راه است . چون خوشبختانه بین میزان آگاهی و شناخت یا حدود تحصیلات و اعتیاد مردم    رابطه ی معکوس وجود دارد . هنوز هم درصد افراد تحصیل کرده معتاد به قدری پایین است که از لحاظ آماری چشمگیر نیست . میزان آموزش در موارد دیگر انحرافات اجتماعی هم همین نتیجه را دارد .

3 ـ ستیزه والدین :

ضمن ارتباط و تماس با معتادان جوان به عده ای برخورد می کنیم که از روابط نامطلوب والدینشان با یکدیگر و با آنان این راه را انتخاب کرده اند . چون وقتی محیط خانواده کانون و محیط مناسبی برای زندگی نباشد انسان سعی می کند بیشتری اوقات خود را خارج از خانه بگذراند و این کار ارتباط او را با دیگرانی که چون شکارچیان ماهری به دنبال شکار می گردند ، زیاد می کند و آنان پس از شناخت مشکل شخصی در نقش انسانی و دلسوزی و با توجه به مشکلات دیگران ظاهر شده برای فرار از این واقعیت تلخ او را به مصرف مواد مخدر دعوت می کنند و پس از چند بار مصرف معتادش می نمایند ، ولی پس از معتاد کردن شخص دیگر از آنان به عنوان دوستی دلسوز خبری نمی شود . هر قدر ستیزه های خانوادگی بیشتر باشد ، احتمال کشش به طرف اعتیاد و دیگر انحرافات بیشتر است .

4 ـ رفاه اقتصادی خانواده :

تعداد چشمگیری از مشتریان مواد مخدر را افراد ثروتمند و پر درآمد جامعه تشکیل می دهند .

چون در خانواده هایی که رفاه و درآمد اقتصادی زیاد است روابط انسانی بر اثر کثرت کار و یا سرگرمی ضعیف تر می گردد . ضعف روابط انسانی به نوبه ی خود عامل مساعدی برای کشش به مواد مخدر است . بهترین دلیل این مدعا افزایش روزانه درصد معتادان در جوامع صنعتی غربی است که با رشد صنعت روابط انسانی ضعیف تر می گردد . امروزه والدین و فرزندان نسبت به هم احساس و عاطفه گذشته را ندارند ، چون با یکدیگر تماس و ارتباط کمتری دارند و یا افرادی که درآمد بیش از حد دارند موقعیت و زمینه ی مساعدتری برای شرکت در کلوپ های شبانه و یا تفریحات متنوع در داخل و یا خارج کشور را دارند و بدیهی است که این قبیل از امکانات هم برای مصرف و هم برای فروش مواد مخدر جای بسیار مساعدی است . در جامعه های امروزی افرادی که بیشتری درآمدها را دارند چون برخی هنرمندان هنرهای مبتذل و آنانی که زندگی بورژوازی دارند اغلب ارقام چشمگیری از معتادان را تشکیل می دهند .

 

(3) عوامل اجتماعی

1 ـ در دسترس بودن مواد مخدر :

یکی از مهم ترین عوامل اعتیاد در دسترس بودن مواد مخدر است ، چون چیزی که به آسانی در اختیار مردم قرار گیرد گرایش به آن آسان تر صورت می پذیرد . در ایران به تجربه ثابت شده است که اجازه مصرف تریاک حتی طی شرایط خاص برای عده مخصوص به اعتیاد جوانان کمک کرده است و چه بهتر که وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی نیز به این مشکل اجتماعی بیشتر توجه کند ، چون حتی گرفتن اجازه برای مصرف عده ای وسیله ی درآمد شده است که هم به نابودی افراد جامعه کمک می کند و هم رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه را که به وجود نیروی انسانی کارساز نیاز دارد ، متوقف می نماید . در آمریکا ثابت شده است که در زمان قانونی بودن مصرف سیگار و حشیش درصد معتادان بسیار بالا بوده است و یا در کشور نپال که مصرف حشیش و ماری جوانا و هروئین آزاد است بالاترین رقم جذب توریست جوان را از جامعه های صنعتی غرب دارد و حتی از دخترانی که به نپال می آیند و مدت توقفشان طولانی می شوند ، ممکن است برای خرید مواد مخدر تن به خودفروشی بدهند .

2 ـ نابرابری های اقتصادی و اجتماعی :

اختلاف طبقاتی در هر جامعه به بی ایمانی بیشترین افراد آن جامعه نسبت به شرایط اقتصادی موجود منتهی می شود و همین بی ایمانی نسبت به شناخت اجتماعی در گرایش به اعتیاد تاثیر به سزایی دارد . یکی از دلایل عمده ای که جامعه امریکا بالاترین رقم معتادان را دارد وجود طبقات اجتماعی مختلف در آن جامعه است . طبقاتی بودن آن جامعه تضاد اجتماعی را زیاد می کند و شاید مواد مخدر راه درمان مناسبی در این زمینه برای مردم باشد . هر ساله دولت امریکا میلیون ها دلار پول صرف بهبود بیماری اجتماعی اعتیاد می کند و با توجه به نظر رهبران امریکا به این مشکل اجتماعی سالیانه درصد معتادان در حال افزایش است و به همین دلیل تا شکاف و فاصله طبقاتی کم نشود اعتیاد در آن جامعه کاهش نخواهد یافت .

3 ـ تسلط گروه های اقلیت نژادی :

در جامعه ای که اقلیت حاکم بر اکثریت افراد جامعه به صورت یک پدیده اجتماعی درآمده باشد و گروه اکثریت قدرت مقابله با آنان را نداشته باشند در مقابله با این بی عدالتی ،‌نمی توانند بی تفاوت بنشینند و اگر مردم ایمان قوی نداشته باشند و یا ایدئولوژی خاصی بر آن جامعه ، برای تغییر وضع نباشد برای رهایی از این محرومیت های اقتصادی و اجتماعی ممکن است به مواد مخدر روی آورند و تا حدی خود را از واقعیت های تلخ این جهان دور نگه دارند . بدیهی است که تکرار این عمل به اعتیاد منجر می شود . نمونه زنده این مساله در جامعه امریکا وجود سیاه پوستان و یا سرخ پوستان معتاد است که نسبت به سفید پوستان رقم بیشتری از معتادان آن جامعه را تشکیل می دهند .

4 ـ بیکاری :

به عنوان یک پدیده اجتماعی زمینه مستعدی برای انحرافات به ویژه اعتیاد است . افراد بیکار چون بیشترین اوقات خود را در قهوه خانه ها وتریاها می گذرانند و این گونه اماکن بهترین و مناسبترین جا برای فروش و مصرف مواد مخدر است ، در نتیجه برای گرایش و کشش به طرف اعتیاد عامل مساعدی به شمار می آیند که در اصل از بیکاری مردم ناشی می شود زیرا یکی  از مواردی که در هنگام تحقیق در این باره جلب توجه می کند وجود این قبیل اماکن عمومی برای مصرف مواد مخدر است .

5 ـ رشد بیقواره صنعت :

اگر در جامعه ای رشد صنعت به سرعت افزایش یابد و درآمد ناشی از این صنعت به طور عادلانه توزیع نگردد و کارکنان برای اداره زندگی خود مجبور باشند ساعات بیشتری را به کار مشغول شدند خود به خود به خستگی جسمی و روحی آن ها منجر شده ، ناگزیر می شدند که این خستگی را از طریق مصرف مواد مخدر بر طرف نمایند . به ویژه اگر در آن جامعه برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاری مردم از طرف دولت برنامه ریزی های اجتماعی نشده باشد ، چون هدایت همیشه در هر زمینه سازنده است از طرف دیگر رشد شهرها مطرح می شود و رشد شهر فاصله و شکاف طبقاتی را زیاد نموده به عدم ارتباط مردم با یکدیگر حتی با خویشاوندان و دوستان خودشان منجر می گردد و همین مساله پیدایش شکل مسکن و تغذیه را منجر می گردد و این مشکلات به نوبه خود زمینه های مساعدی برای گرایش به اعتیاد است .

هم چنین رشد شهرها به دشواری زندگی از طرق در آمد ثابت از یک طرف و مشکل ترافیک از طرف دیگر منجر می گردد و مردم ناگزیر خواهند بود بیشترین اوقات خود را کنار ماشین های کارخانه بگذرانند و ضمن خستگی و کوفتگی ناشی از کار ، قدرت تربیت و سرپرستی فرزندانشان را نخواهند داشت و بی توجهی نسبت واقعیت وجود معتادان بیش از حد در جامعه امریکا و آلمان فدرال است .

www.zanjansadra.com                                                             


 فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">